Info

Praktische info

Opvang

Vanaf 01/09/21 voorziet FERM in iedere Tiense basisschool de voor- en naschoolse opvang.

OPVANGUREN: Dagelijks van 7 uur tot 18 uur (ook op woensdag)

TARIEVEN:
- Gewoon tarief: €1,17 per begonnen half uur
- Verminderd tarief (is voor meerdere kinderen uit hetzelfde gezin): €0,88 per begonnen half uur
- Sociaal tarief: € 0,59 per begonnen half uur

Voor meer info kan je FERM contacteren: Telefoon: 016/78.13.27 Mail: bko.tienen@samenferm.be.

Busvervoer

Wij voorzien gratis busvervoer
zowel ’s morgens als ’s avonds.

Schooluren

Maandag: 8.50 uur tot 15.40 uur

Dinsdag: 8.50 uur tot 15.15 uur

Woensdag: 8.50 uur tot 12 uur

Donderdag: 8.50 uur tot 15.15 uur

Vrijdag: 8.50 uur tot 15.15 uur

Schoolreglement- en visie

Inschrijvingen

Schooljaar 2021 - 2022

Alle kinderen die beschikken over een attest type basisaanbod of een attest type 2 (kleuters en/of lager) kunnen worden ingeschreven in onze school.


Er kan voor het huidige schooljaar nog op ieder tijdstip ingeschreven worden en dit tot de maximumcapaciteit per type bereikt wordt.


Er wordt best vooraf een afspraak gemaakt.
Contactgegevens: liesbeth.costermans@vlaamsbrabant.be of 016/81.86.46


Een inschrijving kan niet geweigerd worden tenzij de maximumcapaciteit van de school of het type bereikt werd.

Schooljaar 2022-2023

» INSCHRIJVING BROERS EN ZUSSEN + KINDEREN VAN PERSONEEL:

 van 21 maart tot en met 1 april 2022

» START INSCHRIJVING TYPE 2:

vanaf dinsdag 19 april 2022

» START INSCHRIJVING TYPE BASISAANBOD:

vanaf maandag 25 april 2022

 

Schoolteam