Aanbod

Gespecialiseerd aanbod

Elke dag zet ons team leerkrachten en paramedici zich in om het beste uit elk van onze leerlingen te halen. We focussen ons op het ontwikkelen van ieders talenten... Want elk kind is uniek!
Zorg

De beste zorgen voor onze leerlingen

Logopedist

Werkt aan taalstimulatie, articulatie, spelling en lezen.

Ergotherapeut

Werkt aan fijne motoriek, schrijfvaardigheden, visueel-ruimtelijk inzicht en zelfredzaamheid.

Kinesitherapeut

Werkt aan grove motoriek, begeleidt het therapeutisch paardrijden en snoezelen.

Kinderverzorgster

Biedt zorg op medisch en lichamelijk vlak.

Leerkracht BLIO

Doet individuele begeleiding voor alle leergebieden.

Schoolpsycholoog

Doet orthodidactische klassenondersteuning, individuele sociale vaardigheidstraining en werkt rond eventuele pestproblematiek.